Home

Praca-za-granica.info

PROFESSIONALS AT WORK

 

Oferty pracy w Niemczech, Szwajcarii i Austrii

 

Tylko polecone, zaufane firmy. Tylko trwałe, stabilne warunki pracy. Tylko długotrwałe zlecenia.

Nasze oferty pracy

Gwarancja stabilności, podłoże planowania, sukces życiowy!

 

Jako Firma niemiecka od momentu otwarcia granic Unii Europejskiej dla osób zamieszkałych w Polsce i pragnących pracować za granicą towarzyszymy im w podjęciu pracy, poszukiwaniu mieszkania, zameldowaniu w ubezpieczeniu zdrowotnym, urzędzie podatkowym oraz otrzymaniu zasiłku rodzinnego (Kindergeld). Dzieki temu, że robimy to dobrze i bezpłatnie, posiadamy wielu zadowolonych pracowników, którzy nawet po trzech latach od momentu podjęcia pracy nadal o nas pamiętają.

 

Наши предложения работы

 

Гарантия стабильности, планирование безопасности, успех в жизни!

 

 

Мы являемся немецкой компанией. С момента открытия в ЕС - на рынке труда для людей из Польши здесь. Мы сопровождаем их на принятия на работу, жилье вопросы страхования и налогов . Эти преимущества для работников бесплатно. Из-за нашего постоянного успеха, у нас есть много сотрудников, которые думают нам, даже через три года после принятия на работу.

Unsere Jobangebote

 

Garantierte Stabilität, Planungssicherheit und Lebenserfolg

 

Als ein deutsches Unternehmen sind wir seit der Öffnung des EU - Arbeitsmarktes für Menschen aus Polen dabei. Wir begleiten sie bei der Arbeitsauf-nahme, Wohnungssuche Steuer- und Versicherungs-fragen. Diese Leistungen für die Mitarbeiter kostenlos. Durch unseren anhaltenden Erfolg haben wir viele Mitarbeiter, die auch noch drei Jahre nach ihrer Arbeitsaufnahme in Deutschland an uns denken.